Nácvik

Tanečný súbor Csallóközi

(dospelí)

utorok, štvrtok:

18.00–21.00

Kis Csallóközi

utorok, štvrtok:

16.00–18.00

Apró Csallóközi

utorok, štvrtok:

14.30–16.00

Pici Csallóközi

streda

14.30–16.00

NyusziHopp!

streda

16.05–16.50

Tanečné domy

Sériu tanečných domov organizujeme pravidelne od roku 2014. Našim zámerom je šírenie tanečno-hudobných folklórnych tradícií Karpatskej kotliny, ako aj cielený fokus na tvorivú pohybovú aktivitu detí, mládeže a dospelých. Našim cieľom je dostať tanec do bežného života človeka, aby návšteva tanečného predstavenia bola rovnako prirodzená, ako návšteva kina, aby tanečné aktivity boli tak bežné ako návšteva fitness centra.

 

A program tánc- és zeneművészek, szakpedagógusok bevonásával valósul meg. Célunk a Kárpát-medence tánc-zenei hagyományainak felelevenítése, valamint a gyermekek, fiatalok és felnőttek mozgáson keresztül való alkotó aktivitás örömének megélése. Célunk, hogy a tánc részévé váljon a hétköznapoknak, hogy a színház éppoly vonzó legyen, mint a mozi, a tánc mint aktivitás pedig éppoly gyakori, mint egy fitneszközpont látogatása.

Tábor

Od roku 2015 každoročne usporadúvame štvordňový tábor so zameraním na tvorivú aktivitu detí a mládeže v oblasti ľudového tanca. 

 

Prostredníctvom táborových aktivít (výučba ľudovýh tancov a piesní, tvorivé dielne, ľudové zručnostné hry, tanečné domy, galaprogram) sa pod vedením tanečných pedagógov a lektorov vytvára priestor pre rozvoj tanečných a umelecko-tvorivých schopností a zručností. Nepriamo sa rozvíja schopnosť vnímať svet okolo, komunikovať, byť otvorený, empatický a tolerantný.

 

Všetky aktivity tábora sprevádza živá hudba od hudobnej skupiny Pósfa. Tábor je určený predovšetkým pre vekovú kategóriu detí od 6 až do 15 rokov. Sekundárnou cieľovou skupinou sú rodičia a záujemcovia z juhozápadnej časti Slovenska.

Tábor pre deti a mládež

(2019)

Miesto: Kostolná Gala

Termín: 1-4. 07. 2019

Oktatók: Lépes Anikó, Fecske Renáta, Zlatarits Anett, Koleszár Kamilla, Bittera Gabriella, Oláh Attila

Hudobný sprievod: Hudobná skupina Pósfa

Hostia: Spoločnosť Paramisi

Tábor pre deti a mládež

(2018)

Miesto: Jahodná

Termín: 2-5. 07. 2018

Lektori: Anita Kovács, Renáta Fecske, Nóra Écsi, Anett Zlatarics, Attila Oláh, Ádám Pataky, Péter Bitter

Hudobný sprievod: Hudobná skupina Pósfa

Hostia: Spoločnosť Paramisi

Tábor pre deti a mládež

(2017)

Miesto: Jahodná

Termín: 3-6. 07. 2017

Lektori: Renáta Fecske, Attila Oláh

Hudobný sprievod: Hudobná skupina Pósfa

Tábor pre deti a mládež

(2016)

Miesto: Jahodná

Termín: 4-7. 7. 2016

Lektori: Renáta Fecske, Attila Oláh

Hudobný sprievod: Hudobná skupina Pósfa

Tábor pre deti a mládež 

(2015)

Miesto: Jahodná

Termín: 1-4.7. 2015

Lektori: Renáta Fecske, Attila Oláh

Hudobný sprievod: Hudobná skupina Pósfa

Error 404 - Page not found!

Error 404 - Not Found

The requested file or directory was not found!

This may be due to the following reasons:-

  1. The page or directory has recently been moved or renamed.

  2. The page or directory is temporarily not avaliable.

  3. The address to this content may not be correct, please check the address and try again.

  4. Try using the browser's back button and try a different link.

If you believe you are getting this error message by mistake, please contact the website administrator.

 

Error message generated by Apache & ZPanel Hosting Panel.

Powered by ZPanel - Taking hosting to the next level.