Nácvik

Tanečný súbor Csallóközi

(dospelí)

utorok, štvrtok:

18.00–21.00

Kis Csallóközi

utorok, štvrtok:

16.00–18.00

Apró Csallóközi

utorok, štvrtok:

14.30–16.00

Pici Csallóközi

streda

14.30–16.00

NyusziHopp!

streda

16.05–16.50

Tanečné domy

Sériu tanečných domov organizujeme pravidelne od roku 2014. Našim zámerom je šírenie tanečno-hudobných folklórnych tradícií Karpatskej kotliny, ako aj cielený fokus na tvorivú pohybovú aktivitu detí, mládeže a dospelých. Našim cieľom je dostať tanec do bežného života človeka, aby návšteva tanečného predstavenia bola rovnako prirodzená, ako návšteva kina, aby tanečné aktivity boli tak bežné ako návšteva fitness centra.

 

A program tánc- és zeneművészek, szakpedagógusok bevonásával valósul meg. Célunk a Kárpát-medence tánc-zenei hagyományainak felelevenítése, valamint a gyermekek, fiatalok és felnőttek mozgáson keresztül való alkotó aktivitás örömének megélése. Célunk, hogy a tánc részévé váljon a hétköznapoknak, hogy a színház éppoly vonzó legyen, mint a mozi, a tánc mint aktivitás pedig éppoly gyakori, mint egy fitneszközpont látogatása.

Tábor

Od roku 2015 každoročne usporadúvame štvordňový tábor so zameraním na tvorivú aktivitu detí a mládeže v oblasti ľudového tanca. 

 

Prostredníctvom táborových aktivít (výučba ľudovýh tancov a piesní, tvorivé dielne, ľudové zručnostné hry, tanečné domy, galaprogram) sa pod vedením tanečných pedagógov a lektorov vytvára priestor pre rozvoj tanečných a umelecko-tvorivých schopností a zručností. Nepriamo sa rozvíja schopnosť vnímať svet okolo, komunikovať, byť otvorený, empatický a tolerantný.

 

Všetky aktivity tábora sprevádza živá hudba od hudobnej skupiny Pósfa. Tábor je určený predovšetkým pre vekovú kategóriu detí od 6 až do 15 rokov. Sekundárnou cieľovou skupinou sú rodičia a záujemcovia z juhozápadnej časti Slovenska.

Tábor pre deti a mládež

(2019)

Miesto: Kostolná Gala

Termín: 1-4. 07. 2019

Oktatók: Lépes Anikó, Fecske Renáta, Zlatarits Anett, Koleszár Kamilla, Bittera Gabriella, Oláh Attila

Hudobný sprievod: Hudobná skupina Pósfa

Hostia: Spoločnosť Paramisi

Tábor pre deti a mládež

(2018)

Miesto: Jahodná

Termín: 2-5. 07. 2018

Lektori: Anita Kovács, Renáta Fecske, Nóra Écsi, Anett Zlatarics, Attila Oláh, Ádám Pataky, Péter Bitter

Hudobný sprievod: Hudobná skupina Pósfa

Hostia: Spoločnosť Paramisi

Tábor pre deti a mládež

(2017)

Miesto: Jahodná

Termín: 3-6. 07. 2017

Lektori: Renáta Fecske, Attila Oláh

Hudobný sprievod: Hudobná skupina Pósfa

Tábor pre deti a mládež

(2016)

Miesto: Jahodná

Termín: 4-7. 7. 2016

Lektori: Renáta Fecske, Attila Oláh

Hudobný sprievod: Hudobná skupina Pósfa

Tábor pre deti a mládež 

(2015)

Miesto: Jahodná

Termín: 1-4.7. 2015

Lektori: Renáta Fecske, Attila Oláh

Hudobný sprievod: Hudobná skupina Pósfa