6. Žitnoostrovská Gala

Od roku 2014 každý druhý rok usporiadame spoločné vystúpenie s jedným z folklórno-tanečných súborov zo Slovenska a z Maďarska. Cieľom je zvýšiť povedomie o trvalých hodnotách spočívajúcich v tradičnej hudobno-tanečnej kultúre a posilniť vzťahy tanečnej komunity. V roku 2021 privítame Tanečnú dielňu Generáció z Komárna.

 

Réžia: Attila Oláh
Hosťujúci súbor: Generáció Táncműhely, Komárom
Hudobný sprievod: Hudobná skupina Pósfa

Category
Programy