Hodina dejín tanca (2015)

Neformálne vzdelávanie detí a mládeže chápeme ako kľúčovú súčasť našej práce. Tanečno-výchovný program pre žiakov ZŠ, SŠ s VJM v juhozápadnej časti Slovenska v spolupráci s profesionálnymi a neprofesionálnymi tanečníkmi a hudobníkmi, sa zaoberá vývinom ľudovej tanečnej a hudobnej kultúry. Prihovárame sa mladej generácii, ktorá sa v dnešnej dobe čoraz viac vzďaľuje od tanečného pohybu, od tradícií a umenia vôbec.

 

Réžia-choreografia: Attila Oláh
Hudobný sprievod: Hudobná skupina Pósfa a István Horsa

Category
Programy
Error 404 - Page not found!

Error 404 - Not Found

The requested file or directory was not found!

This may be due to the following reasons:-

  1. The page or directory has recently been moved or renamed.

  2. The page or directory is temporarily not avaliable.

  3. The address to this content may not be correct, please check the address and try again.

  4. Try using the browser's back button and try a different link.

If you believe you are getting this error message by mistake, please contact the website administrator.

 

Error message generated by Apache & ZPanel Hosting Panel.

Powered by ZPanel - Taking hosting to the next level.