Žitnoostrovská Gala (2014)

Od roku 2014 každý druhý rok usporiadame spoločné vystúpenie s jedným z folklórno-tanečných súborov zo Slovenska a z Maďarska. Cieľom je zvýšiť povedomie o trvalých hodnotách spočívajúcich v tradičnej hudobno-tanečnej kultúre a posilniť vzťahy tanečnej komunity. V roku 2021 privítame Tanečnú dielňu Generáció z Komárna.

 

Réžia: Attila Oláh
Hosťujúci súbor: Tanečný súbor Szőttes
Hudobný sprievod: Hudobná skupina Istvána Horsu

Category
Programy
Error 404 - Page not found!

Error 404 - Not Found

The requested file or directory was not found!

This may be due to the following reasons:-

  1. The page or directory has recently been moved or renamed.

  2. The page or directory is temporarily not avaliable.

  3. The address to this content may not be correct, please check the address and try again.

  4. Try using the browser's back button and try a different link.

If you believe you are getting this error message by mistake, please contact the website administrator.

 

Error message generated by Apache & ZPanel Hosting Panel.

Powered by ZPanel - Taking hosting to the next level.