Totožnosti a odlišnosti (2019)

Karpatská kotlina, stredovýchodná Európa, Panónia – od slovenských dedín severozápadných Karpát, cez Veľkú nížinu až po rumunské dediny južnej časti Sedmohradska. Priestranný, ale zároveň veľmi atmosférický svet. Mnoho podobností mentality jeho obyvateľov zachováva aj rozmanitý tanečný a hudobný jazyk, ktorý sa zachoval v ľudovej kultúre a v jej historických predchodcoch. Tieto hodnoty udržiavame už viac ako dvesto rokov. Spoznali sme ich vďaka zberateľskej a výskumnej práce viac generácií. Mozaicky a útržkovite, v Európe však jedinečne. Nitky nevedú k jednej etnickej skupine, aj keď tu žijúce národy zdôraznili svoje charakteristické črty. Je to mnohostranné prejavenie tej istej kultúry v tanci a v hudbe. Tvorcami sú nielen Maďari, ktorí predstavujú najpočetnejšiu skupinu Karpatskej kotliny, ale aj ďalšie národy a etnické skupiny - Rumuni zo Sedmohradska a z Veľkej nížiny, Slováci, Rómovia ... “ (úryvok z úvodnej narácie programu)

 

Réžia-choreografia: Attila Oláh
Umelecká spolupráca: Anikó Lépes
Choreografi: Hortenzia Lőrinc, Ildikó Németh, Myrtil Nagy, Szilárd Németh
Hudobný sprievod: Hudobná skupina Pósfa a Gergely Koncz, Béla Szerényi, Béla Szerényi ml.