Žitnoostrovské... kultúrne občianske združenie

IČO: 42298245

Číslo účtu: SK24 0200 0000 0032 8443 4356

Attila Oláh

vedúci súboru