Spomienový večer na Ferenca Brandla (2014)

Program je poctou pamiatke vedúceho a choreografa Tanečného súboru Csallóközi, ktorý zomrel v roku 2O13.

 

Réžia: Attila Oláh
Hudobný sprievod: Pántlika