Azonosságok és másságok (2019)

“Kárpát-medence, Kelet-Közép-Európa, Pannónia – az északnyugati Kárpátok szlovák falvaitól kezdve, az Alföldön keresztül, egészen a dél-erdélyi román falvakig. Egy tágas, mégis nagyon egy atmoszférájú világ. A látásmód és mentalitás megannyi hasonlóságát az a sokszínű tánc- és zenei nyelv is őrzi, amely a népi kultúrából és annak történeti előzményeiből maradt fenn. Értékeit több mint kétszáz éve számon tartjuk. Nemzedékek gyűjtő- és kutatómunkája volt szükséges ahhoz, hogy megismerjük. Mozaikszerűen és töredékesen, Európában mégis egyedülállóan. A szálak nem egy néphez vagy népcsoporthoz vezetnek, mégha az itt élő népek nemzeti öntudatra ébredésük óta számon tartják és hangsúlyozzák is megkülönböztető jegyeiket. Egyazon kultúra többarcú megfogalmazása ez táncban és zenében. Alkotói nemcsak a legnagyobb lélekszámú magyarok, hanem a többi itt élő nép és népcsoport – az erdélyi és alföldi románok, a szlovákok, cigányok…” (részlet a műsor bevezetőjében elhangzó narrációból)

 

Rendező-koreográfus: Oláh Attila
Művészeti munkatárs: Lépes Anikó
Koreográfusok: Lőrincz Hortenzia, Németh Ildikó, Nagy Myrtil, Szabó Szilárd
Zenei kíséret: Pósfa Zenekar, Koncz Gergely, Szerényi Béla, ifj. Szerényi Béla