Jelen és múlt

A Csallóközi Táncegyüttes küldetése a Kárpát-medence kulturális sokszínűségének jegyében elsősorban a magyar népi tánc- és zenekultúrához kapcsolódó értékek feltárása, bemutása, a kulturális szellemi örökségének életben tartásához és alkotásához való hozzájárulás és az alkotó közösségteremtés. 

 

A Csallóközi Táncegyüttes művészeti, nevelő és közművelődési tevékenységi köre 2014-től valamennyi korosztályt érinti – az óvodásoktól a szeniorig: az együttes saját közösségeiben jelenleg kb. 140, közvetve, az égisze alatt pedig több száz gyermek táncol. Generációkon átívelő aktivitásával a régió egyik kedvelt színpadi közreműködője, egyúttal aktív közösségi szervezője is. 

 

Szakmai tevékenységének fő területe a szisztematikus, heti rendszerességű táncpedagógiai képességfejlesztő műhelymunka az együttes 5 korosztályával vendégoktatók és alkotók bevonásával. Az évente megvalósuló programsorozatában több egész műsort, élő zenével és kreatív alkotó foglalkozással kiegészülő táncházat és gyermektábort valósít meg.

 

Az együttes 1954-ben alakult Pozsonypüspökin Sztriezsenyec Horváth Rudolf segédletével Felső-Csallóközi Népi Együttes néven. Később Somorjára, majd Dunaszerdahelyre helyezték át a csoportot. Az együttes korábbi vezetői Quittner János, Dudek Ferenc és Brandl Ferenc voltak. Az együttest 2014-től Oláh Attila vezeti, a gyerekcsoportokban 2015-től Fecske Renáta táncpedagógussal együtt. Az eltelt évek művészi és közösségteremtő munka tartalmi és formai színvonalát a folyamatosan bővülő, ill. visszatérő felkérések, szakmai sikerek, díjak és minősítések igazolják vissza. 

Az együttes

Csallóközi Táncegyüttes

A Csallóközi Táncegyüttes a Kárpát-medence színes, elsősorban magyar mozgás- és zenei kincsét egyrészt a közösségépítés sajátos formájaként, másrészt a közönséget is megcélozva a színpad világa felől közelíti meg. Az együttes tagjai az eredeti táncanyagot színpadra alkalmazva igyekeznek azt a közönség elé vinni. Fontos a hagyomány tisztelete, ugyanakkor a folklórkincs minél autentikusabb bemutatása mellett kiemelt szerepet kap a közös együttesi alkotóerő.

Gyerekcsoportok

A gyermektánccsoport 4 korosztályt foglal magába: NyusziHopp (3–6 éves gyermekek), Pici Csallóközi (6–8 év), Apró Csallóközi (9–13 év), Kis Csallóközi (ifjúsági csoport).

A gyermekekkel és fiatalokkal folytatott szisztematikus munkában a kreatív pedagógiai tevékenységekre koncentrálunk. A táncoktatás nem csupán ismeretek és mozgássorok közvetítését jelenti, nagy szerepet kapnak a pszichomotoros képességek, az észlelési éberség, a vizuális intelligencia, a kinesztetikus képzelet, a művészi-kreatív képesség, valamint a gyermek szociális képességeinek fejlesztése.

A gyermekeknél közvetetten fejlődik a környező világ észlelése, a kommunikáció, a nyitottság, empátia és tolerancia. A fiatal generációval való munka teret ad a tudás, a táncos mozgás, a zenei és szociális képességek és készségek fejlesztésére, ugyanakkor erősíti a művészeti oktatást mint hozzáadott értéket az egyén és az egész közösség számára.

Vezetők és munkatársak

Vezetők

Oláh Attila “Nyuszi”

együttesvezető, táncművész, koreográfus, tánctanár, énekes

 

A Csallóközi, később a pozsonyi Szőttes Táncegyüttesben kezdte táncos pályafutását. Később hivatásos táncosként 14 évig az Ifjú Szivek Táncszínházban dolgozott, ahol korábban tánckarvezetőként is tevékenykedett. Énekesként a RÉV Zenekar állandó tagja, de több zenekar lemezén közreműködött. Táncpedagógusi, koreográfusi és előadóművészi tevékenysége révén Európa-szerte, Kanadában és Ausztráliában is ismert. Koreográfiáival, pedagógiai, együttesvezetői munkájával több hazai elismerésben is részesült.

Díjak
Fecske Renáta

gyermektánccsoport-vezető, táncpedagógus,  koreográfus és kosztümös

Táncos pályáját a szepsi Bódva Néptáncegyüttesben kezdte, majd a nagyidai Ilosvai Néptáncegyüttesben folytatta. A kassai próbavezető-képzést követően a Kis Ilosvai és a tornai Kökörcsin vezetője és tánctanára. 2005-től 2011-ig az Ifjú Szivek Táncszínház hivatásos táncosa, a pozsonyi Apró Szőttes Gyermektánccsoport táncoktatója. 2007–2011 között a Pozsonyi Magyar Tannyelvű Gimnázium Etnográfiai Osztálya pedagógusa (etnográfia, folklorisztika) es az Ifjú Szivek Táncszínház utánpótlásának technikai felkészítő tanára. 2014-től Oláh Attilával a Csallóközi Gyermeknéptáncegyüttes vezetője, táncpedagógusa, koreográfusa és viseletkészítője. Négyéves tanulmányai után a budapesti Magyar Táncművészeti Főiskolán néptáncpedagógus szakán 2010-ben és 2017-ben tornaoktatói oklevelet szerzett a System 4 life Akadémián Budapesten.

Munkatársak

Kovács Anita

(2014–2018) tánckarvezető és koreográfus

Écsi Nóra

(2018–2019) tánckarvezető

Keszegh Zsuzsa

kosztümös

Németh Ildikó

táncpedagógus és koreográfus

Lőrincz Hortenzia

táncpedagógus és koreográfus

Nagy Myrtil

tánctanár és koreográfus

Madocsai Imre

tánctanár és koreográfus

Szabó Szilárd

táncpedagógus és koreográfus

Lépes Anikó

táncpedagógus és művészeti munkatárs

Süke István

táncos, technikai munkatárs

Pósfa

állandó zenei kíséret

Díjak

Országos Gyermeknéptánc Seregszemle és Szólistaverseny (2016)

 

Országos Gyermeknéptánc Seregszemle és Szólistaverseny (2018)

 

Országos Gyermeknéptánc Seregszemle és Szólistaverseny (2019)

 

Eniki-beniki – Országos Gyermeknéptánc Seregszemle (2019)

 

Csallóközi… Kulturális Polgári Társulás

A Csallóközi… Kulturális Polgári Társulás küldetése a Csallóközben élő magyarság kultúrájának ápolása és fejlesztése, nemzeti azonosságtudatának megerősítése a népzene és néptánc jegyében.

 

Célja a néptánc közösségépítő, nemzeti összetartó és képességfejlesztő szerepének erősítése a nyugat-szlovákiai falusi és városi környezetben. A Társulás a Csallóközi Táncegyüttes szakmai tevékenységi köreinek, eszközellátásának és kapcsolati hálózatának bővítését, valamint szervezeti működésének fejlesztését is biztosítja.

 

A szakmai programok megvalósulása, a humán és infrastrukturális erőforrások biztosítása lehetővé teszi a célzottan a fiatalabb generációval a néptánc és a kapcsolódó művészeti ágak jegyében zajló folyamatos és szisztematikus értékközvetítő, nevelői és alkotói munka megvalósulását.

Támogatók

A Csallóközi Táncegyüttes nonprofit szervezetként működik, létezése elképzelhetetlen támogatók nélkül. Ezúton is köszönjük minden intézménynek, szervezetnek, magánszemélynek, önkormányzatnak, akik anyagi és önzetlen emberi támogatásukkal segítik munkánkat.

Fő támogatóink:

 

Köszönet a weboldalunkon felhasznált fotókért:

Ugróczky István (Klikkout, Csallóköz)
Bíró Máté (wemade, s.r.o.)
Nagy Attila (Dunaszerdahelyi)

Somogyi Tibor (Új Szó)